از سری آموزش عکاسی، این قسمت مثلث نوردهی ، دیافراگم یا اپرچر چیست و چه کاری انجام می دهد؟ توسط استاد جلال ابراهیم پور