استوری بخشی از بیانات رهبر انقلاب در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در حل مشکلات معیشتی مردم .