روضه خوانی سوزناک شهادت حضرت معصومه علیها السلام با نوای حاج مهدی آینه در هیئت جان نثاران امام زمان عج .