کلیپ حاج سید حسین مومنی از ثواب زیارت امام رضا (ع) و حضرت معصومه (س) می گوید. هر اثری که در زیارت امام رضا (ع) هست در زیارت حضرت معصومه هم وجود دارد