خانم زینب موسوی معلم کتاب ریاضی پایه پنجم ابتدایی در این فیلم آموزشی درس تقسیم کردن کسرها در فصل دوم کتاب را درس می دهند.