صحنه ای رمانتیک از فیلم سرخپوست با بازی نوید محمد زاده و پریناز ایزد بار مناسب برای استوری و وضعیت