بازگشت حیات در شهرک صنعتی شیخ نجار در حلب؛ بزرگترین شهرک صنعتی منطقه پس از جنگ چگونه دوباره پا گرفت؟ قسمت چهارم از مجموعه مستند سوریه سرزمین شگفتی‌ها، روایتی از زندگی و شادی مردم حلب در شهری که شهدای ایرانی زیادی تقدیم اسلام شد