بازم بانو اسمت رو میبرم/ من هستم از عشاق این حرم/ پناه میاره به شما هر دلی که تنها شه/ غلامته هر کسی که امام رضایی باشه/ میبینی گدای سفره لطفت همون گدای قدیمه/ میشناسنت همه مردم تو رو به نام کریمه ... سینه زنی زمینه شهادت حضرت معصومه علیها السلام با نوای محمدرضا طاهری .