روضه خوانی شهادت حضرت فاطمه معصومه علیها السلام و روضه حضرت زینب کبری علیها السلام با نوای محمد رضا طاهری .