دختر امامم خواهر امامم عمه ی امامم با گل اومدن مردم قم به احترامم/ کجای ای ماه شبهای تارم تو بی خبر نیستی از حال زارم یه نامه از تو روی سینه ام دارم ... سینه زنی زمینه شهادت حضرت معصومه علیها السلام با نوای محمدحسین حدادیان در هیئت محبان فاطمه زهرا رزمندگان اسلام غرب تهران .