ابوعایشه الکردی یکی از فرماندهان اصلی و معاون عملیات گروهک ترویستی داعش بود، او سال 95 به همراه 2 تیم تروریستی جداگانه از مرزهای غربی، وارد کشور می شود، نیروهای نظامی ایران هنگام ورود تیمی که ابوعایشه در آن نبوده، با آن ها درگیر شده و تمام اعضا را در نقطه صفر مرزی به هلاکت می رساند .