استراتژی اعلام شده جمهوری اسلامی این است.‎ رفع تحریم ها بدون مذاکره و بدون جنگ. مربوط به سخنرانی استاد حسن عباسی با عنوان: آخرین آبان قرن چهاردهم ▫️۱ آبان ۹۹