رهبر معظم انقلاب(مدظله العالی): بسیج یعنی نیروی کارآمد کشور برای تمام میدان‌ها ... تهیه شده در مرکز متنا سازمان فضای مجازی بسیج سمنان