تویی عشق بچگیم همه میدونن امام رضایی بودم از قدیم/ یا امام رضا سلام یا امام رضا سلام .