هم درد و هم دلبر، همه دنیای من اباعبدالله تیزر استوری همدم دردهای من با نوای مجید رضا نژاد