فوت کوزه گری : بهتره ظرفی که برای پختن استفاده میکنید نچسب باشه، عموما فکر میکنن اکبر جوجه توی روغن فقط سرخ میشه ولی اینطوری نیست همون‌طور که دیدین توی آب روغن و کره اول با آب پخته و بعدش سرخ میشه حدود یک تا دو ساعت طول می‌کشه