این ویدئو طرح شاخ گوزنی که یکی از الگوهای بسیار زیبا در بافتنی دو میل است را آموزش می دهد