مستند عین من عین تو، در مورد زندگی مردم خوزستان است که شایسته بهترین‌هایند، اما از حداقل ها هم محرومند. به روایت یک بانوی دغدغه‌مند... | کارگردان: اسماعیل معنوی | تولید شده در تبیان