جواهردوزی یک رشته هنری است که وقتی با بافتنی تلفیق شود بسیار زیبا و فاخر می شود در این کلیپ یک نمونه ی فوق العاده را می بینیم.