خانم چراغعلی معلم کتاب قرآن پایه دوم ابتدایی در این کلیپ آموزشی صفحه بیست را آموزش می دهند. در این کلیپ حروف ناخوانا و ادای کلمات تدریس می شود.