پرچم شکوه و وفاست/ یادگاری از جبهه هاست/ چفیه ای که بر دوش رهبر ما همیشه جلوه نماست/ همیشه حرف ما بوده یک کلام/ راه روشن حضرت امام .