رعایت فاصله دو متری از افراد کرونایی، استفاده از ماسک در منزل در صورت مشاهده علایم سرفه و عطسه، استفاده از ماسک در صورت ابتلای یکی از اعضای خانواده، خودداری از روبوسی و آغوش گرفتن، تهویه منظم هوای منزل ...