کلیپ مداحی حاج منصور ارضی با موضوع شهدا؛ هرکه دارد هوس کرب و بلا بسم الله .