حجت ‌الاسلام راستگو، مبدع برنامه‌های شاد تلویزیونی برای گروه سنی کودک و نوجوان با دغدغه‌های آموزشی بود. کودکان دهه ۶۰ خاطرات زیادی با برنامه‌های تلویزیونی او دارند.