با لیوان یکبار مصرف، نی و مقوا روباه متحرک درست کنید.