برنامه ی طنز حرفشم نزن پخش شده از شبکه افق سیما برنامه ای است که با زبان طنز مشکلات اجتماعی را بازگو می کند این قسمت به بازار عجیب خودرو پرداخته است.