خانم معصومه عسگری مدرس علوم تجربی پایه ششم ابتدایی درس لایه های درونی زمین را تدریس می کنند. در این ویدئو لایه های زمین، پوسته، گوشه و هسته و نیز تقسیم بندی از نظر مواد آموزش داده می شود.