توی زمین قشنگ، توی دنیای رنگارنگ ، یه جای با صفا هست، یه تیکه ی آبی رنگ، یه جای پاک و دلباز... ترانه ی کودکانه ی دریا از کتاب اول ابتدایی