اینم یه مدل خاص و خوشگل بستن شال و روسری برای بانوان .