در این ویدیو درباره امنیت درگاه‌های پرداخت و آشنایی با دامنه‌های اصلی و امن آنها صحبت می‌کنیم.