از حذف مخالفان آل سعود تا نسخه جوبایدن برای ناآرامی ها در ایران. ایران من هماره سربلند و جاودان باد