صبح است و هوا و‌ نفس دلکش پاییز من هستم و ‌یک سینه‌ی از مهر تو لبریز زیباست تو را دیدن از این پنجره‌ی صبح زیباست هوای تو در این صبح دل‌انگیز صبح بخیر🍁 #پاییز🍂🍁🍁 #