با این کلیپ آموزشی درس حروف ناخوانا درس قرآن از کتاب پایه سوم ابتدایی را در روز نوزدهم صفحه ۴۲ آموزش ببینید.