شما هم از آن دسته افرادی باشید که در معرض حرف های شاخ دار در شبکه های مجازی بوده اید واکنش شما به آنها چه بوده است؟