" جدیدترین سخنرانی استاد مهدی دانشمند با موضوع کرونا مارو بیدارمون کرد" 🔮 صفحات مرکز فرهنگی شهید جدیری کهنموئی 💠 در شبکه های اجتماعی ! 🔴 https://zil.ink/shahidjodeiry