نیروی داعشی از نیروی امنیتی ایران سوال می کند: خیلی جالبه من بدونم ما کجا اشتباه کردیم؟! مامور امنیتی هم پاسخ می دهد از وقتی که با اسم خدا شروع کردین به قتل و غارت مردم.