انتشار نخستین ‌بار توئیت انگلیسی سخنرانی سردار حاج قاسم سلیمانی درباره انتخابات در آمریکا