نسیم رحمت میرسه دوباره/ یکی از آسمون خبر میاره/ صدایی که پیچیده توی دنیا/ صدای پای بهاره/ جون دلم، بال و پرم ، تاب و تبم ؛ یا رسول الله/ هم نفسم کار و کسم ذکر لبم ؛ یا رسول الله ... سرود شاد میلاد حضرت محمد صلی الله و امام صادق علیه السلام با نوای سید مجید بنی فاطمه در هیئت ریحانه الحسین تهران .