استوری تمنای کربلا که بخاطر کرونا میسر نیست، این چه بلائیه که اومده سرم، منو دق نده بذار بیام حرم... با نوای سید مهدی حسینی