با ادعای تقلب انتخابات دادگاه و کنگره سرنوشت مردم امریکا را مشخص می کنند، آمریکا مهد خیالی آزادی، انتخابات خود را چگونه برگزار می‌کند؟ چرا ترامپ مدعی تقلب در انتخابات است؟کاری از استودیو خلاق مون