چرا امروز و در دوران نوجوانی دهه هشتادی‌ها، هیچ خبری از دغدغه اهالی هنر و ادبیات برای نوجوان‌ نیست؟! در حالی که در گذشته شاهد وفور محصولات مختلف برای این رده سنی بودیم!