ببینید محمد مثل گل بود. آموزش سبک زندگی پیامبر اکرم (ص) به کودکان. قسمت سوم/ چرا باید کار کنیم؟. تهیه شده در مرکز متنای فضای مجازی بسیج آذربایجان شرقی