دفاع مقابل کرونا با قرص ویتامین دی 50 هزار: شواهد علمی جدید از تاثیر ویتامین دی در جلوگیری از ویروس کرونا است. هر دو هفته یک قرص ویتامین دی 5000 میل کنید