کنایه ی قاضی‌ زاده هاشمی نماینده مجلس به ادعای مبارزه با فساد مدیر عامل جدید پرسپولیس که قبلا مدیر کل حراست وزارت ورزش بوده و با ادعای پرچیدن فساد در این باشگاه آمده است یعنی اقرار به فسادی که قبلا مسئول مبارزه با آن خود او بوده است.