خبر انتشار آگهی‌های فر‌وش کفش در سایت های آگهی ایرامی و رابطه آن با تن ‌فروشی این روزها خبرساز شده است، خبرنگار جام جم به سراغ این ماجرا رفته است