ماسک رو موقع صحبت کردن بر ندارین، حتی شما مسئول عزیز! به جاش این‌کارها رو انجام بدین. ویروس موقع حرف زدن بیشتر پخش می‌شه.