دکتر مایک رایان، مدیر امور اضطراری سازمان بهداشت جهانی: تصور کن یه روز همه مردم دنیا بیدار بشن و تصمیم بگیرن از انتقال کرونا جلوگیری کنن،یا بهتر از این تصور کن یه روز تمام مردم دنیا واقعا از خواب بیدار بشن و تصمیم بگیرن انسان باشن