کلیپ خنده دار از سکانس عصبانیت شهره لرستانی در سریال سه در چهار