صلی الله علیک خدا میدونه دل تنگیم آقا/ خیلی وقته نرفتیم کربلا/ صلی الله علیک یه نگاهی به چشمای ترم چه خبر از اون ایوون و حرم . با نوای حسین طاهری