محمد عربی آبروی هر دو سراست/ کسی که خاک درش نیست خاک بر سر او. قطعه کوتاه از شعرخوانی محمد سهرابی در مدح پیامبر اعظم صلی الله